Posledice zavisnosti od narkotika

 Posledice zavisnosti

 

1.Posledice po fizičko zdravlje: 

 

Sepsa, infekcija srčanih zalistaka, endokarditis, tromb, upalne promene na krvnim sudovima, toksično oštećenje jetre, ciroza, hepatitis, polineuropatija, zaraženost virusima HIV-a, HCV-a, predoziranje, trovanje. Posthipoksičko oštećenje nervnog sistema sa paralizom, parezama, neurološkim deficitom, slabljenje imuniteta, narušena ishrana, hormonski disbalans, neplodnost, epi napadi, tikovi, demencija, smrt.

posledice i.v. uzimanja u vratinfekcija tkiva

  

posledice_i.v._uzimanja_ruki_

posledice uzimanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Posledice po mentalno/psihičko zdravlje:

Narušeno pamćenje, poremećaj sna, promena ličnosti, gubitak interesovanja za sve što nije povezano sa narkoticima, manipulacija svojih najbližih, emocionalna ogrubelost, neprincipijelnost, laži, paranoja, strahovi, psihoze, depresije, suicidalne tendencije, raspad ličnosti.

3.Socijalne posledice:

Socijalne posledice zavisnosti Gubitak smisla života, ciljeva, težnje ka razvoju. Parazitski način života na račun okruženja. Gubitak posla. Raspad porodice. Uništavanje psihe svojih najbližih - supruge, roditelja, dece. Dugovi, finansijski krah. Nasilje prema slabima. Sklonost ka kriminalu, problemi sa zakonom. Rizik od smrtnog ishoda u tučama, saobraćajnim nesrećama ili usled  trovanja narkoticima.