Detoksikacija od metadona i seansa

Dovela sam svoju ćerku na ovu kliniku jer je želela da se oslobodi od Metadona. Jako se bojala apstinencije i krize, a u Italiji nije bilo nikakvih mogućnosti za lečenje. Stigle smo ovde i u početku je bila malo uplašena zato što ovde, u izvesnim trenucima uspavljuju ljude na puno sati da bi ih u isto vreme detoksikovali, a da ne osete bolove zbog apstinencije i krize. Videla sam da to odlično funkcioniše. Doktori su izuzetno profesionalni, medicinske sestre takođe. O svakom pacijentu se brine 24 sata dnevno, nikada nisu ostavljeni sami. Ja sam primećivala, kako je vreme odmicalo, promene kod svoje ćerke. Možda je za sam proces … po meni jako bitna bila seansa, jer uz pomoć seanse,  praktično, oslobađaju kompletno sva sećanja na drogu, hoću da kažem, osoba izlazi čistog mozga. Videla sam kako moja ćerka menja ponašanje, način na koji govori … čak je i njen pogled postao otvoren i čist. Prema meni su svi na klinici bili ljubazni, ugostili su me besplatno … svaki put kad je moja ćerka bila budna, mogla sam da budem sa njom … i zaista savetujem svima da dođu ovde jer profesionalnost kakvu sam našla ovde, nisam imala prilike da vidim nigde.